Magyar nyelv és irodalomból vizsgáztak a diákok

Hétfőn reggel magyar nyelv és irodalom, valamint magyar mint idegen nyelv írásbelikkel országszerte megkezdődtek az érettségi vizsgák.

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 1139 helyszínen 68458, emelt szinten 58 helyszínen 2119 vizsgázó tett érettségi vizsgát.

A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart, a vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk.

Az első feladatlap megoldására 90, a másodikéra 150 perc áll rendelkezésre. Az első feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmaz, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A szövegértési feladatsor bázisszövege egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll. A szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, amelynek elvárt terjedelme 120-200 szó. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti.

Idén a könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a középszinten vizsgázók az idei magyar érettségi első részében. A diákoknak először értelmezniük kellett a kétoldalas szöveget, majd különféle feladatokat kellett ennek alapján megoldaniuk.

Az első részhez tartozó szövegalkotási részben a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk a diákoknak.

Ezután osztható ki a második feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a diákoktól: ez – a vizsgázó választása szerint – lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 400-800 szó.

Az idei érettségi második részében a műelemző feladat egy Fekete István-novellához, az összehasonlító elemzés egy Arany János-vershez és egy Tóth Árpád-költeményhez kapcsolódott.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A diákok egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz.

A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó, a reflektáló szövegé 150-450 szó.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.

A tartalomra elérhető 90 pont mellett a helyesírásra és az írásképre további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 73 helyszínen 174 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

Kedden a matematika írásbelikkel folytatódnak a vizsgák.

Forrás: MTI
Kép forrása: Árvai Károly, MTI/kormany.hu

Megosztom a cikket:

Pin It on Pinterest

Share This

Magyar nyelv és irodalomból vizsgáztak a diákok

Olvasáshoz szükséges idő: 3 min
0
More in Közoktatás
Érettségi Budapesten
Hétfőn megkezdődnek az érettségi vizsgák

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik...

A diákok mintegy 97 százalékát felvették középfokú iskolába
A jelentkező nyolcadikosok több mint 96 százalékát felvették középfokú oktatási intézménybe

A jelentkező nyolcadikosok több mint 96 százalékát felvették valamely középfokú iskolába az idei általános felvételi eljárás...

Close