Matematikából, latinból és héberből vizsgáznak a diákok

A matematika írásbelikkel folytatódnak kedden az őszi írásbeli érettségi vizsgák. Délután latin és héber nyelvből tartanak írásbeliket.

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint matematikából középszinten 290 helyszínen 1933, emelt szinten 20 helyszínen 130 diák ad számot tudásáról. A vizsgákat a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik.

A matematika középszintű írásbelije 180 percig tart. A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg, a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az A rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a B rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a diákoknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.

Matematikából középszinten angol, német és horvát nyelven is vizsgáznak.

Az emelt szintű írásbeli 240 perces, és két részből áll, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.

Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.

A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.

Délután latin és héber nyelvből tartanak írásbeliket. Latin nyelvből középszinten 16 helyszínen 53, emelt szinten 4 helyszínen 15 diák tesz érettségi vizsgát.

A latin nyelvi írásbeli érettségi mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).

Héber nyelvből emelt szinten 1 helyszínen 4 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos. Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 70, a másodikéra (nyelvhelyesség) 50 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell kitölteni 30 percben, majd 90 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Forrás: MTI

Megosztom a cikket:

Pin It on Pinterest

Share This

Matematikából, latinból és héberből vizsgáznak a diákok

Olvasáshoz szükséges idő: 2 min
0
AIRPRESS LOADED

Cached Query Adatok?filterByFormula=OR({ID} = "") needs refreshing in 3

More in Közoktatás
Érettségi - A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődtek a vizsgák
Őszi érettségi – magyarból és földrajzból vizsgáznak a diákok

A járványügyi óvintézkedések betartásával magyar nyelv és irodalomból, magyar mint idegen nyelvből és földrajzból tesznek írásbeli...

Érettségi - A matematika írásbelikkel folytatódtak a vizsgák
Pénteken kezdődnek az őszi érettségi vizsgák

Pénteken a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődik a 2020/2021-es tanév őszi érettségi időszaka, a vizsgákat...

Close